Polityka prywatności oraz plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://www.noprobleminindia.com

I. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator Renata Cieślak
 2. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.noprobleminindia.com
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze strony internetowej.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Renata Cieślak, renata@noprobleminindia.com
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, żeby zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu lub skontaktować się Administratorem.
 3. Dane przekazywane są Administratorowi poprzez formularze umieszczone na stronie bądź w korespondencji mailowej.
 4. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych żadnym podmiotom trzecim.
 7. W związku z przetwarzaniem osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takowa zgoda została wyrażona
 8. Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez kontakt z Administratorem pod adresem renata@noprobleminindia.com
 9. Gromadzone dane osobowe Administrator wykorzystuje przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania strony, a także do celów statystycznych i marketingowych.

III Inne technologie

Następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:

 • zenbox sp. z o.o..– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z umieszczeniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego tzw. tracking code. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • komentarze Disqus – dodając komentarz na Stronie, przekazywane są dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony internetowej, adres IP i treści komentarza). Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Dane z bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy Strona przestanie istnieć. Dane przetwarzane są na Stronie wyłącznie w celu opublikowania komentarza.
 • kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 • Newsletter. Za pośrednictwem strony Użytkownik może zapisać się poprzez formularz do newslettera zawierającego informacje o działalności Administratora. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail. Newsletter działa na zewnętrznej platformie Mailchimp. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, a w przypadku rezygnacji z otrzymywania newslettera są usuwane z bazy.
 • Narzędzia społecznościowe. Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Pinterest, Instagram, Google. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną.

IV. Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 3. Dane na serwerze są przechowywane i przetwarzane przez portal Zenbox.

V. Pliki cookies

 1. Cookies to informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Są one wykorzystywane, aby zapewnić m.in. jak najlepsze funkcjonowanie strony internetowej oraz w celach marketingowych i statystycznych.
 2. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 3. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, służące do tego programy lub odpowiednie narzędzia dostępne w systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik
 4. Cookies innych podmiotów są wykorzystywane na stronie przez:
  – Komentarze – obsługiwany przez system Disqus.
  – Portale społecznościowe – zainstalowane wtyczki umożliwiają korzystanie z funkcji społecznościowych takich platform jak Facebook, Instagram i Pinterest.
  – Analizy i statystyki – do śledzenia statystyk Strona ma wbudowany kod śledzący Google Analitycs firmy Google LLC, (ilość osób odwiedzających, rodzaj przeglądarki, system operacyjny odwiedzającego, czas spędzony na stronie, kody remarketingowe, itp.). Zebrane informacje nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i są anonimowe.
  – Facebook – Administrator może kierować do Użytkowników strony reklamy. W celu w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych na stronie jest zainstalowany Pixel konwersji Facebooka.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W niniejszej Polityce Prywatności mogą nastąpić zmiany, na które mogą wpłynąć np. zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane.
 2. W razie jakichkolwiek zapytań związanych z polityką prywatności, proszę kontaktować się z Administratorem: renata@noprobleminindia.com